hidrojeoloji

Hidrojeolojik Etüd ve Modelleme

Hidrojeolojik etüd hizmetlerimiz çok özel sayılabilecek türde konulardan oluşmaktadır. Bunlar arasında havza yönetim modelleme hizmetleri, taşkın erken uyarı sistemleri, yağış ve akış tahmin sistemleri, su kalitesi analizleri gibi modern modelleme teknikleri ağırlıklı çalışmalar yapmaktayız.

Akarsular

 • Akım, su kalitesi ve sediment taşınımı modellemesi
 • Hidrolojik modelleme
 • Taşkın modellemesi
 • Gerçek zamanlı taşkın tahmini ve erken uyarı sistemleri
 • Akarsu – kıyı etkileşimi
 • Barajlar ve rezervuarlar

 

Hidrodinamik, taşınım ve su kalitesi modellemesi

 • Rezervuar operasyonları
 • Rezervuar yönetimi ve işletim optimizasyonu,
 • Çevre etki değerlendirmeleri
 • Havzalar

Su kaynaklarının planlaması ve işletilmesi

 • Havza yönetim
 • GIS tabanlı veri işletim ortamları
 • Sulak alan yönetimi
 • Su dengesi