20140928095635410

Zemin etüdüne dair yapabileceğimiz çalışmalar

 

 • Zemin Etüdü, Zemin-Temel Raporu Hazırlanması
 • Zemin – Kaya ve Su Sondajı
 • İmar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu hazırlanması
 • Zemin-temel etüt çalışmaları ve yeraltı boşluklarının belirlenmesi
 • Yerleşim alanları veya yerleşime açılacak olan alanlara ait jeoloji raporlarının hazırlanması
 • Tünel, köprü, viyadük, otoyol ve baraj alanı araştırmaları
 • Deprem ve heyelan bölgesi araştırmaları
 • Bölge Jeolojisinin GIS ortamına aktarılması
 • Yapı yerlerinde açılan araştırma çukurlarındaki zemini temsil eden numuneler üzerinde gerekli tüm laboratuar testlerinin yapılması
 • Temel sondaj ile alınan bozulmuş ve bozulmamış sediman numuneler ile kaya karotlar üzerinde gerekli tüm laboratuar testlerinin yapılması
 • Zemin ve temel şartlarının yapıya uygun olmaması halinde, zemin iyileştirme yöntemlerinin belirlenip fizibilitesinin hazırlanması